Izsole norisināsies No 25.10.2019 06:00UTC Līdz 29.10.2019 18:00UTC
Šīs izsoles ir noslēgušās, redzamās lotes vairs nav iegūstamas, kā arī likmes ir slēptas.

Izsoļu arhīvs

8
Lapā
8 20 40 80
4. MĀKSLAS DARBU IZSOLE NO 21. SEPTEMBRA LĪDZ 29. SEPTEMBRIM. 21.09.2018
Izsoles
Nozīme.
39
Dr. Agr. J.Sudrabs Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas profesors. "Dārzkopība". 3. izdevums. Tirāža Nr. II/00346. Metiens 5000. Izdevniecība un spiestuve "Tēvija". Saimniecības literaturas apgāds Rīgā, 1942.g. 407 lpp.
5
Dr. agr. J. Sudrabs Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas profesors "Augļkopība" 5. izdevums. Tirāža Nr. II/0025. Metiens 4000. Iespiesta un brošēta 3. spiestuvē. Latvju grāmata 1943. g. 669 lpp
5
B. Liepiņš "Vadonis pa Koknesi", Izdevis J.Sproģis Koknesē 1931.g. 42 lpp
6
J. Brille "Zemgales galvas pilsēta Jelgava". H. Allunana grāmatu tirgotavas izdevums. 1928. g. 64 lpp.
6
Novads "Codes ciems" Septembris 1990. g. un "Mežotnes ciems" Septembris 1989. g.
2
"Vētras dziesmas" V. izdevums. Momenta izdevums Rīgā, 1930. g. 264 lpp.
3
V. Talce "Aitkopība". Lauksaimniecības pārvaldes izdevums. Rīgā, 1935. g.
3
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12